Sony Cashback

Sony Cashback

Cashback σε επιλεγμένους φακούς, φωτογραφικές μηχανές και αξεσουάρ Sony.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές από την 18.10.2019 έως τις 31.01.2020.

Μπορείτε να υποβάλετε την αξίωσή σας μόνο μετά από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω :

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Ο ανάδοχος τηςενέργειας ΕπιστροφήςΧρημάτων (Cashback) από τη Sony "Προωθητική Ενέργειαείναι η Sony Europe B.V. με έδρα το The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW ("Sony"). Παρακαλείσθε να μην στέλνετε φόρμες αίτησης σε αυτή τη διεύθυνση, καθώς δεν θα γίνονται αποδεκτές. Χρησιμοποιήστε μόνο τον ιστότοπο που αναφέρεται στην ενότητα 7 για να καταχωρίσετε αιτήσεις.

2. Αυτή η Προωθητική Ενέργεια είναι μια ενέργεια για καταναλωτές και είναι διαθέσιμη μόνο στον αρχικό καταναλωτή που αγόρασε το προϊόν. Αιτήσεις από εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα και αιτήσεις από μεταπωλητές αποκλείονται από αυτήν την προσφορά. Πρέπει να είστε ηλικίας 18 ετών και άνω για να κάνετε αίτηση για αυτή την Προωθητική Ενέργεια.

3. Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει μόνο για την αγορά νέων προϊόντων (δηλ. όχι προϊόντων από δεύτερο χέρι, προϊόντων που έχουν επιστραφεί, ή επισκευαστεί) τα οποία έχουν παρασχεθεί και διανεμηθεί από τη Sony στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

4. Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις διατάξεις τους προκειμένου να αποφύγετε την απόρριψη της αίτησης σας.

Διαδικασία αίτησης


5. Εάν έχετε αγοράσει οποιοδήποτε από τα παρακάτω προϊόντα (τα "Προϊόντα") από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony που βρίσκεται στηνΕλλάδα ή στην Κύπρο μεταξύ 18 Οκτωβρίου 2019 και 31 Ιανουαρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης) τότε δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για τα ακόλουθα ποσά Επιστροφής Χρημάτων και ισχύουν οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ.

6. Οι πελάτες που έχουν αγοράσει έναν από τους ακόλουθους φακούς: SEL1635GM ,SEL2470GM, SEL70200GM, SEL100F28GM, SEL100400GM, SEL85F14GM, SELP18110G, SELP28135G μαζί με μία από τις παρακάτω κάμερες: A9, A7RM3, A7SM2 δικαιούνται να λάβουν το διπλάσιο από το διαφημισμένο ποσό επιστροφής κατά την αγορά φακού (δηλ. €200 αντί για €100). Η διπλή επιστροφή χρημάτων είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο φακός και τα προϊόντα της κάμερας έχουν αγοραστεί ταυτόχρονα, δηλαδή ως μέρος της ίδιας ενιαίας συναλλαγής.Η διπλή επιστροφή χρημάτων είναι διαθέσιμη μόνο σε σχέση με τον φακό και όχι με την κάμερα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φακών που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια διπλή αίτηση επιστροφής χρημάτων, εφόσον έχουν αγοραστεί ταυτόχρονα με την κύρια κάμερα.Γενικοί Όροι που ισχύουν για όλες τις αιτήσεις Επιστροφής Χρημάτων.

7. Ανεξάρτητα από τον τύπο των προϊόντων για τα οποία πραγματοποιείτε την αίτηση, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτησή σας online στον παρακάτω δικτυακό τόπο: www.sony.gr/cashback.

8. Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό My Sony για να υποβάλετε αίτηση - αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό My Sony, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Για να ολοκληρώσετε την αίτησή σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ηλεκτρονικά τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, μια φωτογραφία του σειριακού αριθμού στο ίδιο το προϊόν και ένα αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου / απόδειξης αγοράς σας, το οποίο θα αναφέρει σαφώς το όνομα του λιανοπωλητή, το όνομα προϊόντος και την ημερομηνία αγοράς. Για τις διπλές αιτήσει ςεπιστροφής χρημάτων σύμφωνα με το άρθρο 6, το τιμολόγιο παραλαβής / πώλησης πρέπει να εμφανίζει τόσο το προϊόν φακού όσο και το προϊόν κάμερας. Οι επιβεβαιώσεις παραγγελιών Online και οι χειρόγραφες αποδείξεις δεν γίνονται αποδεκτές.


9. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του (των ) σχετικού (ων) Προϊόντος (ων). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία απορρίπτονται.


10. Όλες οι φόρμες αίτησης που υποβάλλονται σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια Επιστροφής Χρημάτων πρέπει να παραληφθούν μέχρι τα μεσάνυχτα (CET) στις 30 Μαρτίου 2020. Καμία αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή μετά την ημερομηνία αυτή.


11. Είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο με επαρκή ευρυζωνική ταχύτητα και δυνατότητα λήψης για να ολοκληρώσετε την φόρμα αίτησης. Η Sony δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν τεχνικάπροβλήματα, προβλήματα υλικού, λογισμικού, διακομιστή, ιστότοπου ή σύνδεσης στο διαδίκτυο, τα οποία σας εμποδίζουν ή

με άλλο τρόπο σας παρεμποδίζ ουν από το να συμμετάσχετε στην Προωθητική Ενέργεια. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις που επιβάλλονται από τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου ενός συμμετέχοντα, ανάλογα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτύου.


12. Η Επιστροφή Χρημάτων διατίθεται μόνο για προϊόντα της Sony τα οποία έχουν παραδοθεί και διανεμηθεί από τη Sony στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της στην Ελλάδα ή στην Κύπρο (κατά περίπτωση). Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς για να βεβαιωθείτε ότι η αγορά σας πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ιστοσελίδα Επιστροφής Χρημάτων της Sony που αναφέρεταιστην ενότητα 7 για λεπτομέρειες σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Sony. Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για παραπλανητικές δηλώσεις του λιανοπωλητή σε αυτό το θέμα και την τελική απόφαση σχετικά με το εάν ένας έμπορος λιανικής είναι εξουσιοδοτημένος από τη Sony. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η Sony δεν θα δεχτεί αξιώσεις έναντι προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το eBay ή από τρίτους πωλητές στην πλατφόρμα Amazon Marketplace (είτε αναφέρονται ως νέα είτε ως χρησιμοποιημένα).

13. Η αίτηση για Επιστροφή Χρημάτων δεν μπορεί να γίνει έγκυρα για ένα προϊόν όπου ο πελάτης το επιστρέφει στον λιανοπωλητή και λαμβάνει πλήρη επιστροφή χρημάτων.

14. Σε περίπτωση ελλιπούς δήλωσης, ο συμμετέχων θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα του δοθεί προθεσμία 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την αποστολή του σωστού και έγκυρου εγγράφου που πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

15. Από έναν καταναλωτή μπορεί να γίνει ένας μέγιστος αριθμός 3 αιτήσεων (και μόνο μία αίτηση ανά προϊόν). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προϊόντων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια ατομική αίτηση (με την επιφύλαξη του άρθρου 8), αλλά κάθε χωριστή συναλλαγή πώλησης πρέπει να υποβληθεί ως χωριστή αίτηση.

16. Παρακαλούμε επιτρέψτε 28 ημέρες για την παραλαβή της Επιστροφής Χρημάτων μόλις καλυφθούν όλα τα κριτήρια. Όπου δεν είμαστε σε θέση να τηρήσουμε αυτή την προθεσμία, τότε θα το πράξουμε το συντομότερο δυνατόν στη συνέχεια.

17. Η Επιστροφή Χρημάτων θα παρέχεται υπό μορφή άμεσης τραπεζικής μεταφοράς σε λογαριασμούς που διατηρούνται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Αυτό γίνεται με την παραδοχή ότι παρέχονται σωστά ηλεκτρονικά τραπεζικά στοιχεία. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση εναλλακτικής επιστροφής χρημάτων. Σημειώστε ότι οι επιτυχείς αιτήσεις θα λάβουν την Επιστροφή Χρημάτων με απευθείας τραπεζική μεταφορά εφόσον έχουν συμπεριληφθεί τα σωστά τραπεζικά στοιχεία και η απόδειξη είναι έγκυρη και ευανάγνωστη.

Οι αιτούντες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα λάβουν την επιστροφή χρημάτων τους σε ευρώ.

Διάφοροι όροι

18. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε ή / και να αρνηθούμε την πληρωμή της Επιστροφής Χρημάτων: (i) όταν υποψιαζόμαστεότι μια αίτησηβάσει αυτής της Προσφοράς είναι ψευδής ή δόλια ή η αξίωση δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους ή (ii) σε άτομο που είχευποβάλει μια αίτησησεπροηγούμενη προώθησηη οποία ήταν δόλια ή άλλως παραβίαζε τους όρους της προηγούμενης προώθησης.

19. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την Προσφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι προσφορές Επιστροφής Χρημάτωνεξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Η Sonyδιατηρεί το δικαίωμα να υποκαταστήσει οποιαδήποτε προσφορά μεπροϊόντα ή υπηρεσίες ισοδύναμης κατάστασης και αξίας ανάλογα με τις ανάγκες.

20. Όλα τα προϊόντα Sonyεξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά τους.

21. Η Προωθητική αυτή Ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με άλλες προωθητικές ενέργειες.

22. Δεν είναι διαθέσιμη κάποια εναλλακτική αποζημίωση μέσω πίστωσης, μετρητών, ή προϊόντων για αυτή την Επιστροφή Χρημάτων.

23. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την αίτησή σας, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας στο 211 1988791 (για κλήσεις από σταθερό και κινητό από Ελλάδα)και 800 91 150 (για κλήσεις από σταθερό και κινητό, από Κύπρο) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του δικτυακού τόπου https:// services.sony.gr/supportmvc/el/Contact/Email

24. Όλες οι οδηγίες που δίνονται μέσω της φόρμας αίτησης αποτελούν μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

25. Αιτούμενοι την Επιστροφή Χρημάτων τους, οι αιτούντες θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και αποδεχτεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική ιδιωτικότηταςτης Sony, η οποία είναι διαθέσιμη στο https://www.sony.gr/eu/pages/privacy/el_GR/privacy_overview.html

26. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Sony Europe Limited και τον τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών της για τη διαχείριση αυτής της προσφοράς. Η Sony μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Sony, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να επαληθεύει τους ισχυρισμούς και να εμποδίζει τις δόλιες αξιώσεις.