Κατανοώντας τις βασικές αρχές της φωτογραφίας Part 2

Κατανοώντας τις βασικές αρχές της φωτογραφίας Part 2

Κατανοώντας το διάφραγμα και τον ρόλο που παίζει στο αποτέλεσμα που θα έχουμε. Εκτός από την ποσότητα του φωτός επηρεάζει και το πόσο θολό θα είναι το φόντο μας